Header
Nav Left
Ábhar do phaistí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta  a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Folúntais:

Fógra Post Príomh Mhúinteoir Naíonra Inis Oírr Postroinnt

Oibrí Tacaiochta AIM Naíonra Acaill

Oibrí Iarscoile Áras Mhic Amhlaigh

Fógra Post Príomh Mhúinteoir Naíonra Bhaile an Fheirtéaraigh

Fógra Oifigeach Acmhainní Daonna CNNG

Leabhrán Eolais Post Acmhainní Daonna

Fógra Cuntóir Airgeadais agus Párolla CNNG

Dualgais an Chúntóir Airgeadais agus Párolla

Oibrí Iarscoil Charna

Fógra Poist Oibrí Luathbhlianta ICL Charna

Painéal Ionnadaithe CNNG

Oibrí Luathbhlianta ICL na Ceathrún Rua Lúnasa

Oibrí Iarscoile in Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

Múinteoir Luathbhlianta Naíonra Mhic Dara (Saoire Máithreachas)

Dualgais Bainisteoir ICL 2022

Tairiscintí:

Cuireadh chun Tairisceana CNNG Plean Straitéiseach Gaeilge- Meith 2022

Cuireadh chun Tairisceana CNNG Athbhreithniú ar Struchtúr an Bhoird Gaeilge- Meith 2022

46223 B Cuireadh chun Tairisceana CNNG Athbhreithniú ar Struchtúr an Bhoird Bearla - Meith 2022 EN

46223 A Cuireadh chun Tairisceana CNNG Plean Straitéiseach Béarla- Meith 2022 EN.

Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Clár Náisiúnta Luathbhlianta Thús Áite do Leanaí


Daoine Sainordaithe


Teagmhálaí Ainmnithe (DCA) agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (DDLP) 


Comhairliúchán Neamhoifigiúil


Gréasáin Tusla


Na Treoirphrionsabail agus na Treoirghnásanna Cosanta


Comhairle do Thuismitheoirí agus do Scoileanna  Spraoi sa Bhaile leis na Food Dudes 


Aistear-Foghlaim agus forbairt tríd an súgradh

Ag cabhrú le do pháiste fáil réidh don bhunscoil 


Póstaer-Clúdaigh do chasacht 

Póstaer-Clúdaigh do shrón 

Póstaer-Caith uait do naipcín


Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta


Cúrsa FETAC (QQI) Leibhéal 6 Cúram Páistí

https://www.mie.ie/en/Study_with_Us/Undergraduate_Programmes


https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Nollag 2019
Nuachtlitir Bealtaine 2019
Bláthú Nollag 2018

Ríomhphost chugainn:
Aon nótaí ríomhphoist a sheoltar chuig eolas@cnng.ie agus aon teachtaireacht a fhaightear tríd ár ríomhphoist, déantar iad a thaifeadadh agus a chur ar aghaidh chuig an rannán ábhartha más gá.